Rina Romania

Selectați țara

​EU ETS: noua acreditare și notificare

RINA SIMTEX – Organismul de Certificare a obtinut din partea RENAR, organismul de acreditare din Romania, certificatul de acreditare nr OV 008 pentru activitati de verificare a rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera prevazute de Regulamentul (UE) nr 600/2012 si in conformitate cu Directiva Europeana 2003/87/CE privind comercializarea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Cu aceasta acreditare, RINA SIMTEX poate efectua activitati de verificare si poate emite rapoarte de verificare pentru urmatoarele domenii:
 • Arderea combustibililor in instalatii, in care se utilizeaza exclusiv combustibili comerciali standard, asa cum se prevedere in Regulamentul (UE) nr 601/2012 sau in care se utilizeaza gaze naturale in instalatii de categoria A sau B
 • Arderea combustibililor in instalatii, fara restrictii
 • Producerea fontei sau otelului (topire primara sau secundara), inclusiv turnare continua
 • Producerea sau prelucrarea metalelor feroase (inclusiv fero-aliaje)
 • Producerea de aluminiu secundar
 • Producerea sau prelucrarea metalelor neferoase, inclusiv producerea aliajelor
 • Producerea clincherului de ciment
 • Producerea de var sau calcinarea dolomitei sau a magnezitei
 • Fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticla
 • Fabricarea prin ardere de produse ceramice
 • Uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea placilor din ipsos si a altor produse din gips
 • Producerea de celuloza din lemn sau alte materiale fibroase
 • Producerea de hartie sau carton.
.Acreditarea, conform certificatului nr OV008, poate fi vizualizata pe site-ul propriu.

Verificarea raportului anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera este o cerinta obligatorie pentru toate instalatiile incluse in Planul National de Alocare iar RINA SIMTEX furnizeaza aceste servicii.

Verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera este un proces prin care se verifica si valideaza acuratetea raportarii si conformitatea acesteia cu schema si cerintele nationale, cat si cu sistemul dezvoltat pentru colectarea si prelucrarea de date. In urma verificarii datelor raportate se confirma corectitudinea lor si a rezultatelor si se emite un raport de verificare urmand ca datele sa fie validate de catre organism in Registrul Unic al EGES.​