Rina Romania

Selectați țara

Curs Responsabil cu gestionarea deseurilor conform Legii nr.211/2011

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr.856/2002 si Legea nr. 211/2011, art. 22 (3) Deţinătorii/Producătorii de deşeuri persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici prevăzuţi la alin. (2) au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (3), trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Nedesemnarea unei persoane cf. art.22 alin.3, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei.

In acest sens, pentru a veni in ajutorul dumneavostra, RINA SIMTEX OC organizeaza la Bucuresti in perioadele 12 octombrie - 13 octombrie 2017, cursul RESPONSABIL CU GESTIONAREA DESEURILOR.

Cursul se adreseaza tuturor detinatorilor/producatorilor de deseuri, persoane juridice, comercianti si operatori economici autorizati pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport deseuri precum si oricaror alte organizatii sau persoane ce au ca obiect de activitate sau responsabilitate gestiunea diferitelor tipuri de deseuri.

Agenda curs: Legislatia deseurilor: Introducere in managementul deseurilor; Legea nr. 211/2011; Categorii de deseuri si cerinte legale specifice; Controlul deseurilor periculoase; Auditul deseurilor; Autorizari si inregistrari; Colectarea si depozitarea deseurilor; Obligatii generatori deseuri; Obligatii transportatori deseuri; Evidenta gestiunii deseurilor; Raportarea privind deseurile, etc.

Durata curs: 2 zile (Programul cursurilor este intre 09.00-17.00).

Adresa: Centrul de instruire RINA SIMTEX OC, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5, Bucuresti

Pret: 120 Euro, la care se adauga TVA. Se poate achita prin ordin de plata, urmand ca factura in original s-o primiti in timpul cursului. Plata trebuie efectuata inainte de data desfasurarii cursului.

Lector: Cristina Dinca , lector, auditor sef cu vasta experienta in Managementul mediului.

Pentru detalii:

Stefania Din