Rina Romania

Selectați țara

Curs auditor intern sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala

RINA Simtex OC organizeaza in perioada 11-15 decembrie 2017 cursul auditor intern sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala.

Aceasta instruire ofera o introducere in principiile de auditare a sistemelor de management integrat. Obiectivul acestei instruiri este de a va furniza cunostintele si abilitatile necesare pentru derularea de audituri interne conform tuturor celor 3 standarde si de a contribui la optimizarea continua a sistemului de management.

OBIECTIVE
 • Explica obiectivul și structura standardelor ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 ºi OHSAS 18001
 • Descrie responsabilitatile unui auditor intern si rolul unui audit intern in mentinerea si optimizarea sistemelor de management conform acestor trei standarde
 • Explica principiile, procesele si tehnicile selectate utilizate in determinarea si managementul aspectelor si impacturilor, inclusiv semnificatia acestora pentru auditorii de sisteme de management integrat
 • Planifica si pregateste un audit intern, strange probe de audit prin observare, intervievare și colectare de documente si inregistrari
 • Scrie rapoarte concrete de audit care vã vor ajuta sã optimizați eficiența sistemului de management.
CONTINUT
  Cerinte relevante din ISO 19011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
 • Documentatia unui sistem de management integrat
 • Integrarea sistemelor de management al calitãþii, de mediu si de sanatate si securitate ocupationala
 • Principii ale integrãrii. Tehnici de integrare
 • Auditul sistemelor de management integrat. Modalitati practice privind abordarea auditului din perspectiva auditorului ºi auditatului
 • Elementele componente ale procesului de audit intern în abordarea integratã a managementului calitatii, de mediu si de sanatate si securitate ocupationala
 • Obiectivele auditului, criteriile de audit, dovezile de audit, constatarile auditului, concluziile auditului.
Durata: 5 zile.

Adresa: Centrul de instruire RINA SIMTEX, str. Dr. Leonte Anastasievici, Nr. 4 D, Corpul A, sector 5, BUCURESTI.

Pret: 300 EURO (la care se adauga T.V.A)

Pentru detalii: Andreea Alexandrescu, 0733 335025, andreea.alexandrescu@rina.org, training.romania@rina.org.

Pe tot parcursul cursului, performanþa fiecãrui cursant este evaluatã în funcþie de sarcini, discuþii, prezentãri, contribuþii personale, sarcini îndeplinite, gestionarea optimã a timpului ºi punctualitate.

CERTIFICAT
Toti participantii vor primi un certificat de participare.

Participantii care promoveaza examenul final vor primi certificatul de auditor pentru sistem de management integrat calitate, mediu-sanatate si securitate ocupationala.