Rina Romania

Selectați țara

RINA a primit Acreditare RENAR pentru sistemul de management anti mita, ISO 37001

Mita este una dintre cele mai distructive și provocatoare probleme din lume. Cu peste un trilion de dolari americani platiți sub formă de șpăgi în fiecare an, consecințele sunt castrastofale: reducerea calității vieții, subminarea statului de drept și de guvern, sporirea sărăcirii și pierderea încrederii in instituțiile publice. Pentru companii, mita poate să ii distrugă valoarea și poate cauza provoca daune stakeholderilor atât interni cât și externi. 

ISO 37001 Sistemul de Management Anti-Mită a fost creat să ajute o organizație să stabilească, să implementeze, să mențină și să îmbunătățească un program de conformitate anti-mită. Acesta include o serie de măsuri și controale ce reprezintă practica globală anti-mită. Măsurile impuse de ISO 37001 sunt concepute pentru a fi integrate cu procesele și controalele existente. 

Standardul urmărește structura comună la nivel înalt, cerută de standardele sistemului de management ISO, pentru o integrare ușoară, de exemplu cu ISO 9001. Măsurile noi sau consolidate pot fi integrate în sistemele existente. Standardul este bazat pe risc, rezonabil și proporțional. Aceasta necesită furnizarea serviciilor de evaluare a riscurilor ca element-cheie. Anexele includ cerințe minime pentru punerea în aplicare a unui sistem de gestionare anti-corupție și orientări de sprijin. În cazul unei investigații, organizațiile ar avea dovezi care să releve faptul că au luat măsuri rezonabile pentru a preveni luarea sau darea de mită. Acesta asigură părților interesate că o organizație ia măsuri pentru prevenirea corupției. 

ISO 37001 oferă direcții relevante pentru organizații, după stabilirea programelor de conformitate anticorupție și a sistemelor de management. Acesta este conceput cu atenție pentru a ajuta organizațiile să prevină, să detecteze și să răspundă proceselor de coruptie, respectând în același timp legile anti-corupție. 

RINA Simtex a primit, pe lângă acreditarea deja deținutăm, ACCREDIA și Acreditarea RENAR pentru efectuarea activităților de validare și verificare în conformitate cu standardul ISO 37001:2016. 

Datorită contextului său extins în domeniul conformității companiei, RINA Simtex are personalul și abilitățile ideale pentru a ajuta companiile pe parcursul procesului de certificare și oferă echipe de audit cu experiență în sectoarele în care operează compania.