INFORMARE DESPRE CONFIDENȚIALITATE

Informare conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2011 cu completarile si modificarile ulterioare – Cod în materie de protecție a datelor personale
Datele personale furnizate de catre Utilizator vor fi introduse într-o baza de date, proprietate a SC RINA Romania S.r.l., si vor fi utilizate pentru a avea acces la serviciile solicitate. Titulara prelucrării datelor este SC RINA Romania S.r.l., cu sediul în Bucharest, Leonte Anastasievici Street No 4D.
SC RINA Romania S.r.l., în calitate de titulară a prelucrării datelor, informează că adresa de e-mail solicitată în momentul înregistrării și celelalte date personale furnizate vor fi prelucrate cu acordul celui interesat, în scopul furnizarii informațiilor solicitate de Utilizator.
În temeiul Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2011 cu completarile si modificarile ulterioare (Cod în materie de protecție a datelor personale), Utilizatorul are dreptul de a obține confirmarea existenței sau inexistenței datelor personale care îl privesc, chiar dacă nu sunt încă înregistrate, și comunicarea acestora în formă inteligibilă.
De asemenea, Utilizatorul are dreptul de a obține indicarea:
  • originii datelor personale;
  • scopurilor și modalităților prelucrării;
  • logicii aplicate în caz de prelucrare executată cu ajutorul unor instrumente electronice;
  • datelor de identificare a titularului, ale responsabilului și ale reprezentantului desemnat
  • subiecților sau a categoriilor de subiecți cărora le pot fi comunicate datele personale sau care le pot afla în calitate de reprezentant desemnat pe teritoriul țării, de responsabili sau împuterniciți.
De asemenea, Utilizatorul are dreptul de a obține:
  • actualizarea, rectificarea sau, dacă există acest interes, completarea datelor;
  • ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate prin încălcarea legii, inclusiv a celor care nu este necesar a fi păstrate în legătură cu scopurile pentru care datele sunt strânse sau prelucrate ulterior;
  • atestarea faptului că operațiunile menționate la lit. a) și b) de mai sus au fost aduse la cunoștința, și în ceea ce privește conținutul lor, a celor cărora datele le-au fost comunicate sau răspândite, exceptând cazul în care această obligație se demonstrează a fi imposibil de realizat sau implică utilizarea unor mijloace în mod evident disproporționată față de dreptul protejat.
În fine, Utilizatorul are dreptul de a se opune, total sau parțial:
  • din motive legitime, prelucrării datelor personale care îl privesc, chiar dacă sunt pertinente în scopul strângerii datelor respective;
  • prelucrării datelor personale care îl privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare sau al vânzării directe sau pentru realizarea unor sondaje de piață sau de comunicare comercială.