Rina Romania

Selectați țara


​Certificarea de conformitate cu  standardul UNI 10854 favorizează integrarea sistemelor de autocontrol a aspectelor igienico - sanitare (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) cu standardele de certificare a calităţii ISO 9001.
Prin intermediul acestui serviciu, care trebuie să fie furnizat de un organism de terţă parte, cum este cazul RINA Simtex OC, se asigură pentru organizaţii controlul asupra proceselor productive, chiar şi cu respectarea celor mai recente normative naţionale şi comunitare.


​DETALII DESPRE SERVICIU

Organizaţiile care operează pe piaţa agroalimentară au obligaţia de a pune sub control siguranţa igienică a alimentelor, în scopul prevenirii oricărui risc de modificare al calităţii, a caracteristicilor şi igienei produselor.
Organizaţia, aplicând metoda HACCP, îşi îmbunătăţeşte imaginea pe piaţă, făcând cunoscute eforturile pentru gestionarea prevenţiei pericolelor igienico-sanitare.


​DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Simtex OC este un partener de încredere care asista clienţii pe toată durata fazelor procesului productiv, beneficiind de o vastă experienţă pe piaţa agroalimentară.
Competenţele şi răspândirea internaţională a reţelei noastre face din RINA Simtex OC un punct de referinţă pentru accesul la cele mai importante pieţe europene, unde certificarea HACCP rezultă a fi un criteriu esenţial în selecţia furnizorilor.


​FAZELE SERVICIULUI

Procesul de certificare este constituit din următoarele faze:

  • completarea chestionarului de informare
  • transmiterea ofertei tehnice/economice care, după acceptare, constituie contractul de furnizare al serviciului
  • audit la societate şi respectiva raportare
  • in caz de rezultat pozitiv al fazelor precedente, se evaluează certificarea de către un comitet tehnic
  • in caz de rezultat pozitiv al fazelor precedente, se elibereaza certificatul.

​FAQ

De cât timp trebuie să fi implementat sistemul pentru a mă putea certifica?
Timpul minim de aplicare al sistemului este de 3 luni. Totuşi, timpul minim necesar rezultă a fi cel putin dublu, deoarece, în cadrul acestei perioade, trebuie să se desfăşoare cel puţin un ciclu de audit şi o analiză a managementului completă.

Care este frecvenţa auditului?
Auditul se desfăşoară cel puţin o dată pe an.

Trebuie să aplic toate cerinţele standardului?
În general, da, orice excludere trebuie să fie justificată în mod clar şi exhaustiv pentru a putea să fie acceptată.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat