Rina Romania

Selectați țara


​​Aplicarea standardului ISO 22000 garantează consumatorilor atenţia acordată siguranţei alimentare şi capacităţii sale de a gestiona riscurile conexe.
Organizaţiile de orice dimensiune care operează pe filiera  agroalimentară pot să solicite certificarea ISO 22000 unui organism independent, cum este şi cazul RINA Simtex OC, pentru a verifica eficienţa propriilor sisteme de management al siguranţei alimentelor.   
Standardul ISO 22000 se bazează pe metoda HACCP şi este integrată cu principalele standarde de sistem şi de produs: ISO 9001 şi ISO 14001, FSSC 22000, SA 8000, ISO 45001, BRC şi standarde IFS, Codex Alimentarius.


​PRINCIPALE BENEFICII

 • Definirea de obiective clare şi concrete ale modelului de gestiune
 • mai mare trasabilitate a produsului de-a lungul filierei
 • garantarea aşteptărilor consumatorilor şi a partenerilor comerciali în materie de calitate şi siguranţă
 • demonstrarea conformităţii la cerinţele legale
 • gestionarea eficientă a riscurilor
 • înlesniri în accesul la finanţări şi obţinerea de punctaj la licitaţii.

​DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Simtex OC​ oferă o soluţie integrată, dezvoltată în strânsă colaborare cu clientul, pentru a certifica conformitatea la standardul ISO 22000 şi la alte standarde importante necesare operatorilor de pe piaţa agroalimentară.
Calitatea şi siguranţa produselor şi a sistemelor de management, cerinţe indispensabile pentru o mai mare competitivitate pe piaţa internaţională sunt garantate de activitatea unui personal cu înaltă calificare şi constant evaluat.


​FAZELE SERVICIULUI

Procesul de certificare este constituit din următoarele faze:

 • completarea chestionarului informativ
 • transmiterea ofertei tehnice/economice care, după acceptare, constituie contractul de furnizare al serviciului
 • audit la societate şi respectiva raportare
 • in caz de rezultat pozitiv al fazelor precedente, se evaluează certificarea de către un comitet tehnic
 • in caz de rezultat pozitiv al fazelor precedente, se elibereaza certificatul.

​FAQ

De cât timp trebuie să fi implementat sistemul pentru a mă putea certifica?
Timpul minim de aplicare al sistemului este de 3 luni. Totuşi, timpul minim necesar rezultă a fi cel putin dublu, deoarece, în cadrul acestei perioade, trebuie să se desfăşoare cel puţin un ciclu de audit şi o analiză a managementului completă.

Care este frecvenţa auditului?
Auditul se desfăşoară cel puţin o dată pe an.

Trebuie să aplic toate cerinţele standardului?
În general, da, orice excludere trebuie să fie justificată în mod clar şi exhaustiv pentru a putea să fie acceptată.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat