Rina Romania

Selectați țara


​Certificarea  NO OMG asigură gestionarea şi  monitorizarea produselor cu risc OMG: RINA Simtex OC, in calitate de organism de terţă parte, oferă suport organizaţiilor în definirea unor regulamente specifice, de aplicat cu o abordare integrată a filierei.
Certificarea  NO OMG se referă de obicei la produse cum ar fi porumbul, soia şi derivate ale acestora, şi permite să se ofere consumatorului un produs sigur, fără componente modificate genetic, iar în acelaşi timp garantarea caracteristicilor igienico-sanitare importante.​


​PRINCIPALI BENEFICI

  • asigurarea aşteptărilor consumatorilor cu privire la calitatea şi siguranţa produselor
  • garantarea absenţei OMG şi a „cross contamination" a produselor din comerţ
  • conformitate la normativele obligatorii
  • avantaj competitiv pe pieţele naţionale şi internaţionale.

​DE CE SA ALEGEM RINA?

Vasta experienţă şi extinderea internaţională a reţelei noastre specializate, fac din RINA Simtex OC un punct de referinţă pentru operatorii din filiera agroalimentară. Serviciile sale excelente pe această piaţă se aplică şi certificării NO OMG, care rezultă a fi un criteriu important în selectarea furnizorilor.


​FAZELE SERVICIULUI

Procesul de certificare este constituit din următoarele faze:

  • completarea chestionarului informativ
  • transmiterea ofertei tehnice/economice care, după acceptare, constituie contractul de furnizare al serviciului
  • audit la societate şi respectiva raportare
  • încărcarea certificatului pe site-ul web RINA.

​FAQ

De cât timp trebuie să fi implementat sistemul pentru a mă putea certifica?
Timpul minim de aplicare al sistemuuil este de 3 luni. Totuşi, timpul minim necesar rezultă a fi   cel puţin dublu, deoarece, în cadrul acestei perioade, trebuie să se desfăşoare cel puţin un ciclu de audit şi analiză completă a managementului.

Care este frecvenţa auditului?
Auditul se desfăşoară cel puţin o dată pe an.

Trebuie să aplic toate cerinţele standardului?
În general, da, orice excludere trebuie să fie justificată în mod clar şi exhaustiv pentru a putea să fie acceptată.

Trebuie să informez societatea de certificare în cazul oricărei schimbări şi/sau chestiuni de siguranţă alimentară care mă priveşte?
Da, întotdeauna şi imediat.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat