Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> SERVICIILE NOASTRE >> Certificare >> Produs >> Marcajul CE >> Aparate consumatoare de combustibili gazosi (GAR)

Aparate consumatoare de combustibili gazosi (GAR)


Hotãrârea Guvernului nr. 804/26.10.2016 care transpune

Regulamentul (UE) 2016/426 se aplica proiectarii, fabricarii si evaluarii conformitatii aparatelor care ard combustibili gazoși, utilizate pentru gãtit, refrigerare, climatizare, încãlzirea spațiului, producerea de apã cald, iluminat sau spãlare precum și arzãtoarelor cu aer insuflat, corpurilor de încãlzit care urmeazã sã fie echipate cu aceste arzãtoare si accesoriilor - dispozitive de securitate, dispozitive de control sau dispozitive de reglaj și subansamblele acestora, proiectate sã fie încorporate întrun aparat sau sã fie asamblate pentru a forma un aparat.

RINA SIMTEX OC SRL este organismul notificat pentru evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosii pecum si accesoriilor acestora, conform urmatoarelor procedurii:

  • Examinarea UE de tip – tip de producție, Modulul B-Anexa III;
  • Conformitatea cu tipul bazatã pe controlul intern al producției plus verificãri supravegheate ale produsului la interval aleatorii, Modulul C2-Anexa III;
  • Conformitatea cu tipul bazata pe asigurarea calitãții procesului de productie, Modulul D-Anexa III;
  • Conformitatea cu tipul bazata pe asigurarea calitãții produsului, Modulul E-Anexa III;
  • Conformitatea cu tipul bazata pe verificarea produsului, Modulul F-Anexa III;
  • Conformitatea cu tipul bazata pe verificarea unitãtii de produs, Modulul G-Anexa III.

RINA SIMTEX OC este:

  • organism acreditat RENAR pentru evaluarea conformitatii produselor care intra sub incidenta Regulamentului (UE) 2016/426, (certificat acreditare nr. ON 100 din 27.02.2019, disponibil in atasament si poate fi verificat pe site-ul www.renar.ro);
  • organism desemnat de catre Ministerul Economiei si notificat de Comisia Europeana, in raport cu cerintele Regulamentului (UE) 2016/426, avand numarul de identificare ‘’NB 2028’’ in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ca organism de evaluare a conformitatii (conform Notification of Body, disponibila in atasament si poate fi verificata pe site-ul http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando
Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat