Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> SERVICIILE NOASTRE >> Certificare >> Produs >> Marcajul CE >> Ascensoare Directiva 2014/33/UE (HG 410/2016)

Ascensoare Directiva 2014/33/UE (HG 410/2016)


RINA SIMTEX OC SRL este organismul notificat pentru evaluarea conformitatii ascensoarelor electrice și hidraulice pentru persoane, pentru personae și mãrfuri, pentru mãrfuri marfuri, dacã existã acces la suportul pentru transport, conform urmatoarelor proceduri:
  • Conformitatea cu tipul bazata pe asigurarea calitatii produsului - Modul E, anexa X ( Modul E, anexa 10);
  • Conformitatea cu tipul bazata pe asigurarea calitatii productiei - Modul D, anexa XII ( Modul D, anexa 12);
  • Conformitatea bazata pe asigurarea totala a calitatii plus examinarea proiectului - Modul H1, anexa XI ( Modul H1, anexa 11).
Obtinerea acestei certificari UE permite organizatiilor sa poata pune pe piata ascensoarele montate sau produse, sa intocmeasca declaratia de conformitate UE si sa aplice marcajul CE cu respectarea conditiilor legale. RINA SIMTEX OC SRL este acreditat de catre RENAR ca organism de certificare pentru evaluarea conformitatii in cadrul Directivei europene 2014/33/UE transpusa prin HG 410/2016 (certificat nr. ON 099/23.01.2019) si este notificat la nivel european de catre Comisia Europeana (inscris cu nr. de identificare ”NB 2028”).

Avantaje

Serviciile de certificare pentru ascensoare de la RINA SIMTEX OC SRL, vã ajuta sã:
  • Asiguraþi siguranþa, performanþa ºi integritatea ascensoarelor montate sau produse de firma d/voastra.
  • Obþineþi certificarea pentru ascensoare necesarã pentru punerea pe piata a acestora atat în þara cat si in strainatate garantand respectarea tuturor reglamentarilor la nivel european;
  • Verificaþi proiectul lifturilor dumneavoastrã în conformitate cu standardele europene din seria SR EN 81;
  • Garantati tertilor ca aplicati in procesul de productie, montare, testare un sistem de management al calitatii adecvat proceselor dezvoltate de unitatea d/voastra.
Serviciile noastre de certificare pentru ascensoare includ:
  • Verificarea proiectului: evaluarea proiectului, schiþelor ºi specificaþiilor pe baza codurilor, standardelor, specificaþiilor de achiziþie ºi cerinþelor statutare aplicabile
  • Audituri pentru ascensoare: examinarea completã a sistemelor mecanice, structurale, cat si utilizarea corecta a componentelor de siguranta inglobate in produsele d/voastra;
  • Testarea lifturilor: testarea performanþelor ascensoarelor cu indeplinirea cerintelor de securitate pentru a garanta faptul cã valorile securitate si de performanþã sunt îndeplinite.Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat