Rina Romania

Selectați țara


Directiva BED privind (92/42/CEE, transpusa in legislatia nationala prin HG 574/2005)) se aplica proiectarii, fabricarii si evaluarii conformitatii cazane noi pentru apa calda, care functioneaza cu combustibil lichizi sau gazosi, care au puterea nominala de minim 4kW si de max. 400 kW (cazane standard, cazane de joasa temperature, cazane cu condensare de gaz).

RINA SIMTEX OC este:
  • organism acreditat RENAR pentru evaluarea conformitatii produselor care intra sub incidenta Directivei 92/42/CEE (certificat acreditare nr. ON 078 din 03.07.2017, disponibil in atasament si poate fi verificat pe site-ul www.renar.ro);
  • organism desemnat de catre Ministerul Economiei
  • organism notificat de Comisia Europeana, in raport cu cerintele Directivei 92/42/CEE, avand numarul de identificare ‘’NB 2028’’ in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ca organism de evaluare a conformitatii (conform Notification of Body, disponibila in atasament si poate fi verificata pe site-ul
    http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.pdf&dir_id=11&ntf_id=281717)
Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat