Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> SERVICIILE NOASTRE >> Certificare >> Produs >> Marcajul CE >> Produse pentru constructii

Regulamentul EU 305/2011 CPR


Toate produsele pentru constructii destinate a fi încorporate în mod permanent în lucrările de construcţii sau în părţi din acestea au obligaţia sa fie insotite de marcajul CE, pentru a circula liber şi a putea a fi comercializate în Uniunea Europeană. Producătorii acestora sunt secondaţi de un Organism Notificat, care poate desfăşura activitatea de certificare şi verificare a constanţei performanelor produsului.

Prin aplicarea marcajului CE, fabricantul îşi asumă răspunderea pentru conformitatea produsului si satisfacerea cerinţelor aplicabile stabilite în standardul de referinţă în momentul declarării performatelor.

Aceste cerinţe sunt reglementate de Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 (CPR), care abroga Directiva 89/106/CEE si care defineşte condiţiile armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii.

​APROFUNDARE TEHNICĂ

Produsele din domeniul notificat care pot fi certificate de RINA Simtex OC:
 • Geotextile
 • Produse din lemn pentru structuri şi accesorii
 • Produse din lemn pentru constructii
 • Panouri pe baza de lemn
 • Tipuri de ciment, var de constructie si alti lianti hidraulici (cimenturi, varuri de zidărie şi alţi lianţi hidraulici)
 • Produse de baza si auxiliare pentru zidarie
 • Produse metalice pentru structuri, inclusiv produse auxiliare
 • Agregate minerale pentru utilizari supuse unor cerinte stricte de securitate (agregate naturale, artificiale si reciclate)
 • Produse pentru constructia drumurilor (mixturi bituminoase, tratamente de suprafata, bitumuri)
 • Produse termoizolante
 • Produse prefabricate din beton normal / usor / celular autoclavizat
 • Produse aferente betonului, mortarului si pastei de ciment (aditivi, produse de protejare a betonului si de reparatii)

​DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Simtex OC este Organism de Certificare Notificat in conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 (CPR).

Garantăm un suport continuu tuturor producatorilor, datorat unei echipe cu experienţă vastă în certificarea produselor pentru constructii, in scopul obtinerii certificatelor de conformitate.

​FAZELE SERVICIULUI

Activităţile pentru certificarea conformitatii produselor pentru constructii, in functie de sistemul de atestare aplicabil produsului 1, 1+, 2+ sunt urmatoarele:
  Pentru sistemul de atestare 1
  Organismul notificat de certificare a conformitatii produselor, RINA Simtex OC, emite Certificatul de constanță a performanței produsului, pe baza:
  • RINA Simtex OC determinării produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului
  • inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică
  • supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică.
  ​Pentru sistemul de atestare 1+
  Organismul notificat de certificare a conformitatii produselor, RINA Simtex OC, emite Certificatul de constanță a performanței produsului, pe baza:
  • RINA Simtex OC determinarii produsului-tip pe baza încercării de tip (inclusiv eșantionarea), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului
  • inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică
  • supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică
  • încercării prin sondaj a unor eșantioane prelevate înaintea introducerii produsului pe piață.
  Pentru sistemul de atestare 2+
  Organismul notificat de certificare a controlului producției in fabrica, RINA Simtex OC, emite Certificatul de conformitate a controlului producției în fabrica, pe baza:
  • RINA Simtex OC ​inspectării inițiale a fabricii și a controlului producției în fabrică
  • supravegherii și evaluării continue a controlului producției în fabrică.

​FAQ

Care sunt produsele acoperite de CPR?
Toate produsele destinate a fi încorporate în mod permanent în lucrările de construcţii sau în părţi din acestea.

Ce este marcajul CE?
Marcajul CE este o marcare obligatorie a produselor din cadrul Spațiului Economic European care sunt în conformitate cu cerintele specificațiilor U.E. Marcând produsul cu acest semn, fabricantul declară că produsul său satisface aceste cerințe si pune la dispozitie clientului Declaraţia de performanta (DoP).

Unde se aplică marcajul CE?
Marcajul CE trebuie să fie aplicat în mod vizibil, lizibil şi de neşters pe produsul pentru construcţii sau pe o etichetă aplicată acestuia. În cazul în care acest lucru nu este posibil datorită naturii produsului, marcajul CE va fi amplasat pe ambalaj sau pe documentele comerciale de însoţire.
Aplicarea marcajului CE, dupa emiterea DoP, certifica faptul ca fabricantul a respectat metodele si criteriile indicate in Declaratia de performanta.

Cum trebuie să fie redactată Declaraţia de performanta (DP)?
Declaraţia de performanta (DP) trebuie să respecte conţinutul prevăzut de Art. 6 şi Anexa III din Regulamentului (UE) Nr. 305/2011 (CPR), modificata de Regulamentul delegate UE nr. 574/2014 al comisiei din 21.februaie 2014.
Toate informatiile inscrise de fabricant in Declaratia de performanta trebuie sa fie obtinute prin aplicarea stricta a metodelor de incercare si a criteriilor prevazute in standardul European armonizat.
Declaratia de performanta da informatii despre caracteristicile esentiale ale produsului. Fabricantul, prin emiterea Declaratiei de performanta (DoP) isi asuma responsabilitatea conformitatii produsului cu performantele declarate.​
Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat