Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> SERVICIILE NOASTRE >> Certificare >> Produs >> Mediu >> Biofuel si Bioliquidi

Biocombustibil şi biolichid


​Certificatul de Conformitate pentru sustenabilitatea biocombustibililor şi a biolichidelor garantează credibilitatea, atât a informaţiilor care demonstrează respectarea criteriilor de sustenabilitate, atât a informaţiilor de mediu cât şi sociale furnizate de operatorii economici aparţinând filierei producţie de biocarburant şi biolichid.

Folosirea biocarburantilor produsi în Uniunea Europeană şi/sau în teritoriul din afara UE trebuie să îndeplinească cerinţe specifice de sustenabilitate, iar folosirea acestora  trebuie să conducă la o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puţin 35%. Acest procent derivă din pachetul UE Clima Energia 20-20-20, adică obiectivul ca până în 2020, să se crească eficienţa energetică cu 20%, reducerea gazelor cu efect de seră cu 20%  şi creşterea folosirii de resurse energetice din surse regenerabile cu 20%. În sectorul transporturilor cu cel puţin 10%  din energia folosită va trebui să provină din surse regenerabile.​


PRINCIPALELE BENEFICII

  • Beneficiare de principalele stimulente fiscale recunoscute pentru biocombustibili certificati ca fiind sustenabili
  • contribuie la scopul atingerii obiectivului de stabilit de comunitatea europeană, din punct de vedere al procentului de reducere al gazelor cu efect de seră
  • o mai mare competitivitate pe piaţă.

​DE CE SA ALEGEM RINA?

Competenţele şi experienţele echipei noastre de verificatori pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră, au permis RINA Simtex OC să devină un Organism Acreditat în baza „Cooperating Certification Body" pentru a certificată conform International Sustainability & Carbon Certification (ISCC EU), una dintre primele scheme europene aprobate de Comunitatea Europeană.


​FAZELE SERVICIULU

  • Descărcare şi completare chestionar informativ, transmiterea cererii de certificare în baza căreia se va formula oferta
  • ca urmare a acceptării ofertei şi semnării contractului (*), echipa noastră trece la planificarea verificării
  • dacă verificarea are rezultat pozitiv se trece la eliberarea certificatului
  • menţinerea certificării este subordonată rezultatului pozitiv al verificărilor periodice.

(*) În cazul certificării ISCC EU, clientul, după ce a semnat contractul, trebuie să se înregistreze la ISCC.


​FAQ

Cum se demonstrează sustenabilitatea pentru biocombustibili şi biolichide?
Aderând la un sistem de certificare aprobat de Comunitatea Europeană, sau aplicând un sistem de certificare recunoscut de o ţară.

Care sunt principalele aspecte ale verificării?
Sistemul de trasabilitate şi bilanţ de masă şi calcul emisii de gaze cu efect de sera.

Care este durata certificatului conform Decretului şi conform ISCC-EU?
Respectiv 5 ani şi 1 an.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat