Rina Romania

Selectați țara


​​Pentru a garanta cerinţele de sustenabilitate a produselor, a materiilor prime si ale produsului finit, certificarea voluntară ISCC PLUS atestă sustenabilitatea biomasei  sau produse pe bază de biomasă printre care alimente, furaje, bioplastic şi altele.
Obiectivul este ca standardul de sustenabilitate să devină o cerinţă obligatorie pe piaţa tradiţională a materiilor prime, a produselor intermediare şi a produselor finite. De asemenea, această certificare furnizează consumatorilor posibilitatea de a alege dintre produsele sustenabile sau non sustenabile.


​DETALIILE SERVICIULUI

Certificarea ISCC PLUS este o declaraţie formală de reducere a gazelor cu efect de seră şi a consumului, care se obţine prin controlul cerinţelor de sustenabilitate, de trasabilitate, ale bilanţului de masă a întregului sistem. Acesta furnizează o valoare semnificativă, în scopul de a demonstra clienţilor  sustenabilitatea produselor acestora. Întregul sistem este supus unui audit efectuat de organisme de terţă parte, pentru a garanta imparţialitatea în evaluare. Certificatul este valabil un an. Se pot adăuga eventuale prelungiri şi altor sectoare cum ar fi culturile de ciclu scurt, bioplastic, alimente.


​DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Simtex OC este competenţe adecvate pentru a efectua audit în scopul certificării  ISCC PLUS. Personalul nostru, cu grad înalt de calificare efectuează evaluarea riscului, efectuată audit, eliberează certificate şi declaraţii de conformitate, gestionează un registrul al părţilor implicate, transmite datele autorităţilor competente (dacă este necesar şi operatorilor economici sau către ISCC), întocmeşte rapoarte şi comunicări, arhivează şi gestionează informaţiile.


​FAZELE ŞI ECHIPELE SERVICIULUI

Certificarea ISCC PLUS poate să fie individuală sau de grup, de exemplu aplicată pentru grupuri omogene de producători agricoli. Actorii sistemului de certificare care primesc fizic produsele sustenabile pot să fie societăţi agricole/plantaţii, puncte principale de recoltare, furnizori/depozite, unităţi de conversie şi operatori comerciali.

Elementele lanţului de aprovizionare care nu primesc fizic produsele sustenabile, pot solicita certificarea pe bază voluntară, în timp ce, cei care efectuează transportul  nu trebuie să solicite nicio certificare.


Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat