Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> SERVICIILE NOASTRE >> Certificare >> Schimbari climatice >> ETS Emission Trading

ETS Emission Trading


Instalatiile care intra sub incidenta prevederilor HG nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modicarile si completarile ulterioare, trebuie sa intocmeasca, anual, un Raport de monitorizare a emisiilor GES.

Monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera se realizeaza in conformitate cu cerintele armonizate prevazute in Regulamentul (UE) nr. 2066/2018 al Comisiei, care trebuie sa fie complete, coerente, transparente si precise pentru buna functionare a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera stabilit prin Directiva Europeana 2003/87/CE, care prevede:
  • autorizarea din partea Autoritatii Nationale Competente (ANC) pentru instalatiile mentionate în aceasta
  • alocarea gratuita a certificatelor de cãtre ANC pentru majoritatea instalatiilor care se încadreaza în Directiva
  • obligatia de verificare a emisiilor de gaze cu efect de sera pânã la 01 martie din fiecare an pentru anul precedent si obligatia de validare a emisiilor de gaze cu efect de sera pana la 31 martie
  • obligatia restituirii unui numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera egal cu numarul total de emisii de gaze cu efect de sera, pânã la 30 aprilie a fiecarui an, pentru anul precedent.
Directiva Europeana referitoare la Emission Trading Scheme (Directiva 2003/87/CE) se aplica activitatilor energetice (arderea carburantilor în scop energetic, rafinarea petrolului, producerea de cocs), producerii si transformarii metalelor feroase si neferoase, industriei produselor minerale, industriei hartiei, industriei chimice, captarii, transportului si depozitarii de gaze cu efect de sera (GHG) si transportului aerian.

​FOCUS NORMATIV

HG 780/14.06.2006 consolidata in 29.08.2015 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012, privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/2084 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067 privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2066 (MRR rev.) Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2085 AL COMISIEI din 14 decembrie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

Regulament delegat (UE) 2019/331 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului - FAR

Regulament de punere în aplicare (UE) 2019/1842 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitate

Hotarare – privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1842 AL COMISIEI din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește noi modalități de ajustare a alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificării nivelului de activitateDE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Simtex OC furnizeaza serviciul de verificare a raportului anual a emisiilor de gaze cu efect de sera prin verificarea datelor pe care se bazeaza alocarea gratuita a certificatelor, garantând respectarea termenelor prevazute de Directiva 2003/87/CE.

RINA Simtex OC a fost acreditata ca Organism de Verificare a rapoartelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Detine certificat de acreditare Nr. OV 008, actualizat in 16.07.2019 (disponibil pe website-ul RENAR, www.renar.ro), iar acreditarea acopera domeniile de mai jos:

1a - Arderea combustibililor in instalatii, in care se utilizeaza numai combustibili comerciali standard definiti in Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/2066 sau in instalatii din categoria A sau B in care se utilizeaza gaze naturale.

1b - Arderea combustibililor in instalatii, fara restrictii

​FAZELE SERVICIULUI

Procedura de verificare anuala este impartita in urmatoarele faze:
  • completarea si transmiterea chestionarului informativ pentru intocmirea ofertei
  • verificarea documentelor: analiza strategica, analiza riscurilor, evaluarea inventarului emisiilor, a modalitatilor de colectare a datelor, a metodelor de calcul, a comunicarii
  • verificarea proceselor: examinarea daca sursele si fluxurile, metodologia de monitorizare aplicata instalatiei, procedurile de achizitie a datelor si evaluarea incertitudinii sunt complete
  • raportare: intocmirea raportului intern de verificare si producerea si transmiterea catre operator a raportului de verificare
  • reexaminare independenta a dosarelor (ITR: Independent Technical Review).

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat