Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> SERVICIILE NOASTRE >> Certificare >> Sisteme de management >> Calitate >> Recrutarea personalului navigant

Recrutarea personalului navigant


​RINA Simtex OC propune o schemă de certificare voluntară al cărui obiectiv este să integreze cerinţele pentru un management al calităţii procesului de recrutare şi plasare cu aspectele introduse de MLC 2006 pentru protejarea personalului navigant.
Convenţiile ILO, MLC 2006, intrate în vigoare la 20 august 2013, stabilesc cerintele minime de protecţie a condiţiilor de muncă şi de viaţă la bord pentru tot personalul navigant.
Regula 1.4 din Convenţie, în special, fixează cerinţele minime care trebuie să fie respectate de către agenţiile care oferă serviciu pentru recrutarea şi plasarea personalului navigant, supus la nenumărate riscuri de comprimare a drepturilor personalului navigant, cărora trebuie să li se acorde o atenţie şi protecţie specială.​


​PRINCIPALELE BENEFICII

Obţinerea unui Certificat de conformitate la Regula 1.4 din MLC 2006: recrutarea şi plasarea personalului maritim din partea agenţiilor private, se poate exercita doar în baza unui sistem reglementat de o licenţă sau de certificare sau o altă formă de reglementare

  • demonstrarea propriei conformităţi la cele mai actuale cerinţe pentru protecţia personalului navigant
  • permite Armatorului, care externalizează procesul de recrutare către o agenţie dintr-un stat care nu a ratificat Convenţia, să demonstreze, pe durata controalelor din porturile ţărilor semnatare, că acest proces a avut loc cu respectarea cerinţelor prevăzute de Convenţie.

​DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Simtex OC are o experienţă istorică în sectorul maritim şi este lider la nivel internaţional din punct de vedere al Social Accountability şi protecţia muncitorilor. Este de asemenea Organism Recunoscut de multe Administraţii statale pentru MLC2006 la bordul navelor.


​FAZELE SERVICIULUI

Procesul de certificare prevede un audit iniţial, în caz de rezultat favorabil este emis un Certificat de Conformitate la cerinţele prevăzute de Regula  1.4 din MLC 2006 şi de documentul RINA "ITT-MLC Recruitment and placement requirements". Certificatul este valabil trei ani, perioadă în care se efectuează audituri de supraveghere.
Auditul este desfăşurat de auditori calificaţi pentru MLC 2006 şi însoţiţi de experţi în materie de dreptul muncii, reglementari internaţionale şi gestionarea resurselor umane.


​FAQ

Există pre-cerinţe de respectat în scopul eliberării certificării?
Agenţia solicită să se fi instituit, menţinut activ şi să fie complet operativ Sistemul de Management al Calităţii (ISO 9001), certificat sau necertificat de un Organism de terţă parte acreditat.


Armatorul este responsabil conform Regulii 1.4?
În cazul în care foloseşte o agenţie privată  pentru recrutarea de personal trebuie să se asigure că activitatea este exercitată în baza unui sistem reglementat de licenţă sau de certificare sau altă formă de reglementare.


Ce se întâmplă în cazul în care personalul navigant este recrutat din ţări care nu a ratificat MLC 2006?
Armatorul trebuie să se asigure că agenţia, funcţionând într-un stat care nu a ratificat Convenţia, operează conform Regulii 1.4 din MLC 2006.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat