Rina Romania

Selectați țara


Inovația tehnologică și a proceselor face organizatiile mai competitive, eficiente si mobile, pentru că permite automatizarea proceselor de producție și crearea unor legături tot mai mari cu serviciile externe. În acest scenariu apare tot mai necesară gestionarea eficientă, din punct de vedere preventiv, a oricărei situații potențiale de risc la toate nivelele procesului de furnizare și a ciclului de viață a produselor și serviciilor.
Certificarea sistemelor de management al securitatii informatiei (ISO/IEC 27001), sistemelor de management al serviciilor (ISO/IEC 20000) si sistemelor de management al continuitatii afacerii (ISO 22301) definesc modele organizationale ale infrastructurilor IT&C, dovedindu-se a fi una dintre investitiile cele mai potrivite pentru extinderea afacerii.
Certificarea sistemului de management al securitatii lantului de aprovizionare (ISO 28000)  asigura faptul ca organizatiile au implementat un sistem de gestionare a riscurilor legate de securitatea lantului de furnizori.​


​PRINCIPALELE BENEFICII

  • demonstrarea angajamentului firmelor în monitorizarea, prevenirea și reducerea oricărei  potențiale situații de risc
  • reducerea costurilor de gestionare și îmbunătățirea eficienței proceselor
  • garantarea eficienței/eficacității sistemelor de management și conformitatea față de cerințele legale și contractuale
  • valorificarea investițiilor și consolidarea imaginii firmei
  • măsurarea performanțelor în procesele de îmbunătățire a ROI în investițiile informatice.