Rina Romania

Selectați țara


Standardul ISO 22301 a introdus conceptul de sistem de management al continuităţii operaţionale, cunoscut în mod comun şi sub denumirea de business continuity. Standardul defineşte cerinţele activităţilor necesare pentru funcţionarea unei organizaţii în caz de evenimente adverse.
Scopul sistemului de management este să prevină, protejeze, răspundă şi să recupereze  de pe urma unui risc sau incident, protejând personalul şi imaginea societăţii, permiţând continuarea producerii şi vânzării produselor şi serviciilor.ui​


​DETALIILE SERVICIULUI

Principalele beneficii

  • valorificarea investiţiilor
  • îmbunătăţirea imaginii societăţii
  • mai multă siguranţă.

Aprofundări tehnice
Un sistem de gestiune al continuităţii operaţionale eficient furnizează instrumentele pentru managementul riscului (potenţialele riscuri la care este expusă organizaţia) şi business impact analysis (impactul acestor riscuri asupra operaţionalităţii).
După faza de identificare a riscurilor şi a eventualelor consecinţe, urmează cea de definire a politicilor, obiectivelor, planurilor şi răspunderilor care garantează organizaţiei acele resurse necesare pentru a face faţă situaţiilor adverse, necesare, acum mai mult ca niciodată.


​DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Simtex OC este acreditata ​pentru a oferi o amplă gamă de servicii de certificare.
Datorită vastei noastre experienţă în sectorul  ICT cu certificările ISO/IEC 27001 şi ISO 20000  tehnicienii echipelor noastre de evaluare au competenţe specifice în materie de Siguranţă, definirea planurilor de Business Continuity, analiza riscului şi business impact analysis.


​FAZELE SERVICIULUI

Procesul de certificare include următoarele faze:

  • completarea şi transmiterea Chestionarului informativ
  • transmiterea ofertei de către biroul competent RINA Simtex OC​, ce include termenele şi costurile
  • acceptarea ofertei şi încheierea contractului
  • pre-audit opţional: vizită preliminară pentru verificarea stadiului aplicării cerinţelor standardului
  • etapa 1 de audit, verificarea documentelor
  • etapa 2 de audit la sediul organizaţiei
  • aprobarea şi eliberarea certificatului.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat