Rina Romania

Selectați țara

Skip Navigation LinksPagina principala >> SERVICIILE NOASTRE >> Clasificare >> Certificare Materiale si Echipamente >> Approval of service supplier

Approval of service supplier


​Companiile care oferă servicii, inspecţii şi încercări prevăzute în mod obligatoriu de reglementările de clasă sau reglementările internaţionale trebuie să aibă o organizare specifică, cu personal calificat şi specializat, şi trebuie să fie certificate în conformitate cu Regulamentul RINA pentru certificarea furnizorilor de servicii. Rezultatele sunt utilizate de către inspectorii RINA ROMANIA pentru a lua decizii cu privire la clasificarea şi/sau certificarea statutara.

Căutarea de Furnizorilor de servicii certificaţi:


​SERVICII PRINCIPALE

 • măsurători de grosime
 • încercări de etanşeitate a bocaporţilor cu echipament ultrasonic
 • inspecţii în apă
 • examinarea uşilor navelor RO-RO
 • încercarea sistemelor de vopsire
 • inspecţii şi întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor de stingere a incendiilor
 • revizuirea mijloacelor de salvare
 • revizuirea şi încercarea echipamentelor de comunicaţii radio
 • inspecţia şi încercarea instalaţiilor centralizate de tăiere şi sudare pe gaz
 • întreţinerea măştilor de oxigen
 • încercare anuală pentru funcţionarea aparatelor de înregistrare de date privind voiajul (VDR - Voyage Data Recorders)
 • inspecţii la instalaţiile de iluminat ale căilor de evacuare (low location lighting)
 • măsurarea presiunii sonore a instalaţiilor de comunicare publică sau a sistemelor generale de alarmă.

FAZELE SERVICIULUI

Procedura de certificare a furnizorilor de servicii constă în următoarele etape:

 • cererea companiei
 • examinare preliminară a documentaţiei organizaţiei
 • executarea testului demonstrativ pentru efectuarea auditului şi a serviciilor
 • eliberarea certificatului de aprobare RINA.

FAQ

Certificarea  furnizorilor de servicii trebuie să fie reînnoită?
Certificatul trebuie să fie reînnoit la fiecare trei ani verificând ca, prin intermediul unui audit similar celui iniţial, condiţiile originale să rămână aceleasi.

Dacă o companie este furnizor pentru mai multe servicii diferite, trebuie să fie certificată pentru fiecare dintre serviciile pe care le oferă?
Fiecare serviciu trebuie să fie certificat, dar acest lucru poate fi realizat printr-un audit combinat pentru mai multe servicii.

Certificarea furnizorilor de servicii poate fi solicitată în mod voluntar?
Exemple de servicii pentru care Furnizorul poate solicita să fie certificat în mod voluntar sunt: efectuarea testelor nedistructive (NDT); revizuirea busolelor magnetice; inspecţii, întreţinerea şi repararea bărcilor de salvare, dispozitive de amerizare şi desprindere; întreţinerea stingătoarelor de incendiu portabile şi cântărirea cilindrilor cu CO2. Mai multe detalii se găsesc în Regulamentul RINA pentru certificarea furnizorilor de servicii.


Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat