Rina Romania

Selectați țara


​Aprobarea de tip este o procedură de aprobare a proiectării produsului, inclusiv evaluarea proiectării şi execuţia încercărilor de prototip, în conformitate cu cerinţele de clasificare sau ale Administraţiei statului de pavilion.
În principal aceasta înseamnă că proiectarea produsului este evaluată pentru prima dată şi că aprobarea este valabilă pentru toate produsele ulterioare cu o proiectare identică.


​DETALII PRIVIND SERVICIUL

În principiu, aprobarea de tip se aplică tuturor produselor, dar este în special adaptată pentru produsele care au o proiectare standard şi/sau sunt fabricate de rutină, cum ar fi motoarele diesel, adaptoarele, ţevile flexibile, cablurile electrice, transformatoarele, supapele de siguranţă pentru rezervoarele de încărcare.

Aprobarea de tip este obligatorie pentru anumite produse şi pentru anumite medii:

 • Scopul clasificării (de ex. motoare Diesel, cablurile electrice şi motoarele electrice)
 • Cerinţele Administraţiei statului de pavilion (de ex. produse maritime)
 • Directiva europeană (de ex. MED, Directiva privind ambarcaţiunile de agrement).

Aprobarea de tip poate fi, de asemenea, solicitată de producător în mod voluntar.

Lista certificatelor de tip aprobată pentru echipamente şi echipamente navale se găseşte la link-ul: Aprobare de tip RINA (RINA Type Approval).

Lista certificatelor de aprobare CE de tip (formular B) în conformitate cu Directiva MED pentru echipamente şi echipamente navale se găseşte în Directiva MED.


DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA ROMANIA, prin intermediul RINA SERVICES, dispune de un laborator de încercare care oferă servicii pentru echipamente şi materiale de protecţie contra incendiului în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale aplicabile.

Instalaţia de încercare este recunoscută de către:

 • IMO, ca o instalaţie de încercare de referinţă naţională pentru încercările prevăzute de Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (Codul FTP)
 • Garda de Coastă a Statelor Unite, pentru toate încercările prevăzute de Codul FTP IMO
 • Administraţia italiană, ca organism notificat pentru aplicarea Directivei Europene privind echipamentele maritime (MED).

Aceste acreditări permit RINA ROMANIA să ofere servicii de încercare la foc şi de certificare, recunoscute la nivel mondial, care pot fi utilizate în mod eficient de către producătorii de instalaţii şi echipamente pentru nave şi de către şantierele din întreaga lume.


​FAZELE SERVICIULUI

Procedura de certificare pentru aprobarea de tip prevede următoarele faze:

 • cererea producătorului
 • examinarea documentaţiei tehnice
 • definirea programului de încercare
 • identificarea laboratorului de încercare
 • executarea de încercări de tip
 • examinarea rapoartelor de încercare
 • eliberarea certificatului RINA de aprobare de tip.

​FAQ

Odată ce un produs a obţinut aprobarea de tip, trebuie să fie testat?
În funcţie de produs pot fi necesare verificări şi încercări ulterioare pentru a evalua conformitatea produselor pentru prototipurile aprobate, de exemplu, prin scheme de inspecţie individuale sau alternative.

Aprobarea de tip pentru un produs trebuie să fie reînnoită?
În general, certificatul de aprobare de tip este valabil pentru o perioadă de cinci ani, după care trebuie reînnoit.

Care este procesul de reînnoire a certificatului de aprobare de tip?
Certificatul de aprobare de tip este reînnoit după efectuarea cu succes a verificării documentaţiei tehnice furnizată de către producător. În cazul în care producătorul aduce modificări semnificative produsului sau în cazul unor modificări semnificative ale standardelor de referinţă, pot fi necesare activităţi de încercare ulterioare.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat