Rina Romania

Selectați țara


Intrat în vigoare la data de 1 iulie 1988 drept Cap. IX din SOLAS, ISM oferă un standard internaţional de siguranţă în gestionarea şi exploatarea navelor şi pentru prevenirea poluării.
Obiectivele sale sunt de a garanta siguranţa pe mare, de a preveni vătămările corporale sau pierderile de vieţi omeneşti şi de prevenire a daunelor asupra mediului, în special a celui marin.

Se aplică tuturor navelor care navighează în larg, de peste 500 GT şi Proprietarilor acestora sau Societăţiilor care le gestionează, care şi-au asumat responsabilitatea pentru exploatarea navei.


​DETALII PRIVIND SERVICIUL

Codul ISM prevede ca proprietarii şi operatorii de nave să aibă un Sistem de management al siguranţei (SMS), care să includă obiectivele şi să implice toate operaţiunile Societăţii şi ale navelor gestionate.
Sistemul SMS permite societăţilor să măsoare propriile lor performanţe faţă de un sistem documentat şi le permite să identifice zonele de îmbunătăţire a practicilor de siguranţă şi a măsurilor de prevenire a poluării.


​DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Romania este recunoscut de catre aproximativ 100 de Administraţii ale statelor de pavilion şi dispune de o reţea mondială şi de auditori de înaltă calificare în măsură să localizeze şi să identifice soluţiile cele mai potrivite pentru a îmbunătăţi zonele mai slabe ale sistemelor de management şi pentru a preveni eventuale lipsuri.
La efectuarea verificărilor, RINA Romania ţine cont şi de cerinţele specifice individuale ale Administraţiilor statelor de pavilion. Putem efectua şi certificarea ISM pentru navele care nu sunt clasificate de RINA.


​FAZELE SERVICIULUI ŞI ECHIPA

În conformitate cu Codul ISM, şi înainte de a ajunge la rezultate satisfăcătoare, RINA Romania eliberează două certificate statutare:

 • DOC (Document de conformitate), care trebuie eliberat Societăţii
 • SMC (Certificat de management al siguranţei), care trebuie eliberat pentru fiecare navă
 • Procedura de certificare ISM constă din următoarele etape.

Pentru Societate: Document de conformitate (DOC):

 • examinarea documentaţiei Sistemului de management al siguranţei
 • audit provizoriu pentru eliberare a DOC provizoriu (valabil un an)
 • audit iniţial şi eliberarea DOC final (valabil pe o perioadă de cinci ani)
 • după eliberarea certificatului final, 4 audituri anuale şi un audit de reînnoire a DOC după 5 ani.

Pentru navă: Certificat de management al siguranţei (SMC)

 • după eliberarea DOC către societate, auditul provizoriu de eliberare a SMC provizoriu, valabil pe o perioadă de şase luni
 • audit iniţial şi eliberarea SMC final (valabil pe o perioadă de cinci ani)
 • audit provizoriu în cel de-al treilea an de certificare
 • reînnoirea SMC după 5 ani

​FAQ

Care este domeniul de aplicabilitate al ISM?
ISM este prevăzut pentru societăţi care utilizează nave care efectuează voiajuri internaţionale, cum ar fi: navele de pasageri, inclusiv ambarcaţiunile de pasageri de mare viteză; navele petroliere, navele pentru transportul produselor chimice, navele pentru transportul gazelor, vrachierele şi  navele de marfă de mare viteză cu un tonaj brut de 500 de tone sau mai mare; alte nave de marfă şi unităţi mobile de foraj în larg (autopropulsate) cu un tonaj brut de 500 tone sau mai mare.

Ce puteţi spune despre armonizarea ISM, ISPS şi a altor certificări ale sistemelor de management?
RINA Romania​ oferă şi certificările ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi ISO 50001 şi poate elabora un program de audit adecvat personalizat conform celor mai bune practici.

Puteţi certifica o companie multi-pavilion?
Da, DOC va fi emis cu acordul în prealabil al Administraţiilor statelor de pavilion în cauză.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat