Rina Romania

Selectați țara


Intrat în vigoare la data de 1 iulie 2004 (SOLAS Cap. XI-2), Codul ISPS este un serie completă de măsuri menite să îmbunătăţească securitatea navelor şi a instalaţiilor portuare.
Obiectivele sale sunt să stabilească care sunt măsurile de securitate cele mai adecvate şi să furnizeze un cadru coerent şi standardizat pentru evaluarea riscurilor prin stabilirea nivelurilor corecte de securitate şi a măsurilor de securitate corespunzătoare.

Codul ISPS se aplică următoarelor nave care navighează în larg:

 • navele de pasageri, inclusiv cele de mare viteză pentru pasageri
 • navele de marfă, inclusiv cele de mare viteză, cu un tonaj brut de 500 tone sau mai mare
 • unităţile mobile de foraj în larg.
  Codul ISPS este format din două părţi, una obligatorie (Partea A) şi una recomandată (Partea B).

DETALII PRIVIND SERVICIUL

Conform abordării adoptate de Codul ISPS, urmărirea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare este o activitate de gestionare a riscurilor. Pentru a stabili care sunt măsurile de securitate adecvate trebuie să se efectueze o evaluare a riscurilor pentru fiecare caz în parte.


DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Romania este recunoscut de catre aproximativ 100 de Administraţii ale statelor de pavilion şi dispune de o reţea mondială şi de auditori de înaltă calificare în măsură să localizeze şi să identifice soluţiile cele mai potrivite pentru a îmbunătăţi zonele mai slabe şi pentru a preveni eventuale lipsuri. Suntem în măsură să efectuăm certificarea ISPS şi pentru navele care nu sunt clasificate RINA.


FAZELE SERVICIULUI ŞI ECHIPA

Procedura de certificare ISPS constă în următoarele etape:

 • Evaluarea securităţii navei (SSA) şi a Planului de securitate al navei (SSP) prezentate la RINA Romania pentru revizuire şi aprobare
 • Verificarea provizorie la bord şi emiterea unui Certificat internaţional de securitate al navei (ISSC), valabil pentru o perioadă de şase luni
 • Verificarea iniţială la bord, până la data expirării verificării provizorii, şi eliberarea Certificatului internaţional de securitate al navei (ISSC) final, valabil pentru o perioadă de 5 ani
 • Verificare provizorie în cel de-al treilea an al perioadei de certificare
 • Reînnoirea ISPS după cinci ani.

​FAQ

Ce este, mai exact o SSA (Evaluarea de securitate a navei)?
Este o parte esenţială a procesului care trebuie să fie efectuat de catre personal calificat corespunzător şi trebuie să cuprindă cel puţin:

 • inspectarea securităţii în locaţie
 • identificarea procedurilor, operaţiunilor şi măsurilor existente în domeniul securităţii
 • identificarea şi evaluarea operaţiunilor principale de la bordul navei care trebuie să fie protejate
 • identificarea posibilelor ameninţări pentru operaţiunile principale de la bordul navei, astfel încât să se stabilească o ordine a priorităţilor pentru măsurile de securitate
 • identificarea punctelor slabe, inclusiv factorul uman, politicilor şi procedurilor.

Puteţi efectua simultan un audit ISPS şi un audit ISM?
Da, RINA Romania poate să trimită unul sau mai mulţi auditori calificaţi pentru ambele certificări şi să efectueze cele două audituri în timpul aceleiaşi operaţiuni.


Ce puteţi spune referitor la armonizarea ISPS, ISM şi a altor certificări ale sistemelor de management?
RINA Romania​ oferă şi certificările ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 şi ISO 50001 şi poate elabora un program de audit adecvat personalizat conform celor mai bune practici.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat