Rina Romania

Selectați țara


​​Convenţia internaţională pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL) are drept scop prevenirea şi minimizarea poluării de către nave, atât poluarea accidentală cât şi cea cauzată de operaţiuni de rutină. A fost adoptată la data de 2 noiembrie 1973 de către IMO şi actualizată ulterior, în 1978, în urma unor incidente grave produse de nave petroliere.

Se aplică:

 • tuturor navelor care arborează pavilionul unui Stat membru al Convenţiei sau care operează sub jurisdicţia sa
 • ambarcaţiunilor de orice tip care operează în mediul marin, printre care nave cu aripi portante, nave pe pernă de aer,submarine, ambarcaţiuni şi platforme fixe sau plutitoare.

​DETALII PRIVIND SERVICIUL

MARPOL 73/78 are, în realitate, şase anexe tehnice, fiecare dintre acestea se ocupă cu o potenţială sursă de poluare cauzată de nave:

 • Anexa I - Poluare cu hidrocarburi (petrol nerafinat şi ulei combustibil)
 • Anexa II - Poluarea cu substanţe lichide nocive transportate pe mare în vrac
 • Anexa III - Poluarea cu substanţe dăunătoare transportate pe mare sub formă ambalată
 • Anexa IV - Poluarea cu ape uzate de la nave
 • Anexa V - Poluarea cu gunoi de la nave
 • Anexa VI - Poluarea aerului (substanţe care diminuează stratul de ozon, oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SOx), compuşi organici volatili).

DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Romania este autorizat să acţioneze în numele a aproximativ 100 de Administraţii ale statelor de pavilion pentru inspectarea şi certificarea conformităţii ambarcaţiunilor privind cerinţele MARPOL. Ne-am implicat dintotdeauna în protejarea mediul înconjurător printr-o gamă largă de servicii, însemnări suplimentare de clasă şi instrumente software menite să îmbunătăţească performanţele de mediu ale navelor, mai mult, susţinem adoptarea anticipată voluntară a reglementărilor de mediu care urmează să fie introduse în curând.


​FAZELE SERVICIULUI ŞI ECHIPA

Principalele certificate pe care o navă trebuie să le aibă pentru a demonstra conformitatea cu Anexele MARPOL sunt:

 • IOPP (International Oil Pollution Prevention Certificate - Certificatul internaţional pentru prevenirea poluării cu hidrocarburi)
 • ISPP (International Sewage Pollution Prevention Certificate - Certificatul internaţional de prevenire a poluării cu ape uzate)
 • IAPP (International Air Pollution Prevention Certificate - Certificat internaţional de prevenire a poluării aerului)
 • NLS (International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances - Certificatul internaţional de prevenire a poluării pentru transportul substanţelor lichide nocive).


RINA efectuează aprobarea planului, inspecţia iniţială şi cea periodică şi, dacă este împuternicită să facă acest lucru, eliberează certificatele în numele Administraţiei statului de pavilion.


FAQ

Navele sub 400 GT trebuie să se conformeze  Anexei VI la MARPOL?
Da. Reglementările din Anexa VI la MARPOL se aplică tuturor navelor, dacă nu este prevăzut în mod diferit. Acest lucru înseamnă că, chiar dacă nava poate nu are nevoie de un Certificat IAPP în baza tonajului său, normele trebuie să fie respectate oricum.

Puteţi efectua verificările MARPOL concomitent cu alte activităţi obligatorii?
Da, Sistemul armonizat de inspecţii şi de certificare (HSSC) permite efectuarea concomitent a inspecţiilor obligatorii pentru certificate diferite.

Amendamente la Convenţia MARPOL sunt retroactive?
Da, se bazează pe data de instalare a chilei navei, unele amendamente se aplică navelor existente.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat