Rina Romania

Selectați țara


Convenţia privind munca în domeniul maritim a fost adoptată, în februarie 2006, în cadrul Conferinţei Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO), Agenţia Naţiunilor Unite dedicată promovării justiţiei sociale, a drepturilor la muncă şi a drepturilor omului recunoscute pe plan internaţional.
În conformitate cu motto-ul (ILO) „ASIGURĂ TUTUROR ANGAJAŢILOR DIN DOMENIUL MARITIM CONDIŢII DE MUNCĂ ŞI DE VIAŢĂ DECENTE", Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC) 2006 ratifică dreptul navigatorilor la condiţii de muncă decente şi contribuie la crearea condiţiilor de concurenţă loială pentru proprietarii navelor.
Convenţia MLC a intrat în vigoare la data de 20 august 2013.

DETALII PRIVIND SERVICIUL

Convenţia este împărţită în trei părţi: Articole, Regulamente şi Cod (Partea A şi Partea B). Codul specifică prevederile Convenţiei şi conţine două părţi - Partea A obligatorie şi Partea B recomandată.
Prevederile sunt cuprinse în cinci Titluri (care prevăd standardele minime):

  • Titlul 1. Cerinţele minime pentru ca navigatorii să poată lucra la bordul unei nave
  • Titlul 2. Condiţiile de încadrare în muncă
  • Titlul 3. Cazarea, amenajările recreaţionale, alimentaţia şi cateringul
  • Titlul 4. Protecţia sănătăţii, asistenţa medicală, serviciile şi asigurările sociale
  • Titlul 5. Conformitatea şi punerea ei în aplicare

DE CE SA ALEGEM RINA?

Încă de la adoptarea MLC în 2006, RINA Romania a participat activ la reuniunile internaţionale şi naţionale pentru dezvoltarea, aplicarea şi transpunerea MLC 2006 susţinute de ILO, de Administraţiile statelor de pavilion, partenerii şi sindicatele din sector.

Suntem aşadar un actor experimentat şi competent care poate ajuta toate părţile interesate să transpună în mod simplu această Convenţie printr-o gamă largă de servicii cum ar fi:

  • inspecţie şi certificare în numele Administraţiilor statelor de pavilion care împuternicesc RINA Romania pentru activităţile referitoare la MLC
  • inspecţie şi certificare voluntare pentru navele care (pentru moment) nu trebuie în mod obligatoriu să se conformeze Convenţiei
  • Analiza gap (analiza disparităţilor)
  • certificarea voluntară a agenţiilor de cercetare şi de recrutare a personalului
  • formarea ad-hoc pentru personalul de la bordul navei şi de la ţărm.

​FAZELE SERVICIULUI ŞI ECHIPA

RINA Romania​, în baza delegaţiilor primite de la Administraţii, efectuează verificări şi emite certificate conform prevederilor Convenţiei.
Navele care trebuie să fie inspectate şi certificate: toate navele folosite pentru curse comerciale, cu un tonaj brut egal sau mai mare de 500, care arborează pavilionul uneia dintre Ţările care au ratificat MLC 2006 si operează pe rute internaţionale. Aceste nave trebuie să aibă, printre altele, două documente specifice: Certificatul de muncă în domeniul maritim (MLC) şi Declaraţia de conformitate a muncii în domeniul maritim (DMLC).
Navele care trebuie să fie doar inspectate: toate celelalte nave care arborează pavilionul uneia dintre Ţările care au ratificat MLC 2006 trebuie să fie inspectate în baza cerinţelor Convenţiei.
În plus, navele care arborează pavilionul unor Ţări care nu au ratificat MLC 2006, atunci când intră în porturile din Ţările în care este în vigoare MLC 2006 sunt oricum supuse inspecţiei în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi de muncă a navigatorilor.


​FAQ

MLC 2006 influenţează proiectarea de nave noi?
Da, toate navele noi pentru care se aplică Convenţia trebuie să fie construite în conformitate cu cerinţele pentru cazare la bord stabilite în convenţie, conform cu transpunerea acesteia la nivel naţional.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat