Rina Romania

Selectați țara


​​Navele concepute să opereze în comerţul internaţional trebuie să dispună de un certificat de clasă valabil, eliberat după verificarea conformităţii acestora cu standardele de către o Societate de clasificare.
Primul obiectiv al Regulamentului RINA de clasificare a navelor este să garanteze că ambarcaţiunile sunt întreţinute şi utilizate astfel încât să se reducă la minim pericolele pentru viaţă, mediu şi bunuri.


​DETALII PRIVIND SERVICIUL

Clasa este atribuită unei nave în exploatare după ce a fost finalizată cu succes examinarea documentaţiei şi a schiţelor şi ca urmare a inspecţiilor efectuate în vederea verificării conformităţii navei cu reglementările respective ale Societăţii.
Clasa se va menţine pe întreaga durata de viaţă a navei, prin inspecţii periodice şi ocazionale.


​DE CE SA ALEGEM RINA?

Oferim serviciile noastre pentru proprietarii de nave din întreaga lume prin reţeaua noastră globală de birouri şi personalul nostru cu înaltă calificare. Pentru a asigura un răspuns rapid, deciziile sunt luate la nivel local, dar cu o monitorizare menită să asigure armonizarea proceselor la nivelul companiei.
După cum dovedesc performanţele excepţionale PSC, RINA Romania este în măsură să sprijine în mod eficient operatorii de flote pentru ca navele lor să fie pregătite în mod adecvat pentru inspecţiile PSC.
Suntem în măsură să oferim sprijin personalizat pentru a satisface nevoile specifice ale clientului, precum şi servicii pentru rezolvarea problemelor in vederea îmbunătăţirii siguranţei în exploatare, eficienţa navei şi rentabilitatea investiţiilor.


​FAZELE SERVICIULUI ŞI ECHIPA

Navele clasificate trebuie să facă obiectul inspecţiilor periodice (de reînnoire, intermediare, anuale, de fond, pentru arborii port-elice, pentru cazane) pentru a menţine clasa. Inspecţiile ocazionale trebuie să fie efectuate ca urmare a unor incidente şi a altor evenimente. Un software dedicat, Leonardo Info, permite managerilor de nave să vizualizeze rapoartele de inspecţie şi să monitorizeze situaţia inspecţiilor, precum şi eventualele recomandări şi memento-urile în aşteptare dar şi cerinţele normelor aplicabile care urmează să fie introduse în curând. În plus, Leonardo Info oferă acces la istoricul rapoartelor, inspecţiilor şi certificărilor navei.


​FAQ

Există vreo modalitate de a sprijini societăţile de administrare a navelor monitorizând termenele limită iminente pentru inspecţii şi recomandări?
RINA Romania oferă, în mod gratuit, un sistem de mesaje e-mail denumit EASY care semnalează managerii navelor cu privire la termenele limită pentru toate intervenţiile referitoare la certificatele de clasă şi cele obligatorii pentru navele de clasa RINA. Sistemul de notificare prin e-mail EASY se bazează pe situaţia inspecţiilor înregistrate în Leonardo Info.

Inspecţiile ocazionale sunt incluse în tarifele pentru clasificarea navelor?
În cazul în care contractul de clasificare a navei este de tipul „pay-per-use", toate intervenţiile RINA Romania sunt facturate individual. În cazul unui contract de tip „block fee", proprietarul navei şi RINA Romania vor conveni cu privire la eventuala includere sau excludere a intervenţiilor neprogramate.

Pot transfera clasa mea de la o altă Societate de clasificare?
Transferul de clasă de la o altă Societate de clasificare este reglementată printr-o procedură specifică şi se poate efectua în orice moment urmând câteva operaţiuni simple. RINA Romania​ va contacta societatea de clasificare anterioară şi va face tot posibilul pentru a simplifica cât mai mult posibil procesul de transfer de clasă, cu un inconvenient minim pentru navă şi fără costuri suplimentare pentru proprietar.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat

Ar putea să vă intereseze și