Rina Romania

Selectați țara


SOLAS este convenţia IMO pentru ocrotirea vieţii umane pe mare care prevede o serie de norme internaţionale emise pentru prima data în 1914 ca urmare a dezastrului de pe Titanic.
Astăzi SOLAS reglementează aspectele fundamentale de siguranţă pentru navele care efectuează voiajuri internaţionale, cum ar fi stabilitatea, maşinile, instalaţiile electrice, protecţia contra incendiilor şi mijloacele de salvare.
Obiectivul principal al Convenţiei SOLAS este acela de a specifica standardele minime pentru construirea, echiparea şi exploatarea navelor într-un mod compatibil cu siguranţa acestora.​


DETALII PRIVIND SERVICIUL

Actuala Convenţie SOLAS cuprinde următoarele capitole:

 • Capitolul I: Dispoziţii generale
 • Capitolul II-1: Construcţie – compartimentare şi stabilitate, maşini şi instalaţii electrice
 • Capitolul II-2: Protecţie contra incendiului, detectarea şi stingerea incendiilor
 • Capitolul III: Mijloace şi dispozitive de salvare
 • Capitolul IV: Radiocomunicaţii
 • Capitolul V: Siguranţa navigaţiei
 • Capitolul VI: Transport de încărcături
 • Capitolul VII: Transportul mărfurilor periculoase
 • Capitolul VIII: Nave nucleare
 • Capitolul IX: Gestionarea exploatării navelor în condiţii de siguranţă
 • Capitolul X: Măsuri de siguranţă pentru ambarcaţiuni de mare viteză
 • Capitolul XI-1: Măsuri speciale pentru sporirea securităţii maritime
 • Capitolul XI-2 : Măsuri speciale pentru sporirea securităţii maritime
 • Capitolul XII: Măsuri suplimentare de siguranţă pentru vrachiere

Alte coduri IMO furnizează îndrumări pe baza cerinţelor SOLAS, cum ar fi:

 • Codul internaţional de management al siguranţei (ISM)
 • Codul internaţional al mijloacelor de salvare (LSA)
 • Codul internaţional pentru aplicarea metodelor de încercare la foc (FTP)
 • Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (FSS).

​DE CE SA ALEGEM RINA?

RINA Romania este autorizat să acţioneze în numele a peste 100 de State de pavilion pentru activităţile privind verificarea şi certificarea SOLAS. Oferim serviciile noastre proprietarilor de nave din întreaga lume prin intermediul reţelei noastre globale de centre de inginerie şi birouri şi prin personalul nostru de înaltă calificare.


​FAZELE SERVICIULUI ŞI ECHIPA

La momentul construirii şi pe întreaga durata de viaţă a unei nave, RINA Romania​, prin împuternicirea corespunzătoare din partea Administraţiei statului de pavilion, efectuează verificări bazate pe o examinare a documentelor satisfăcătoare şi pe inspecţii periodice ale navei.

Emitem următoarele certificări SOLAS:

 • Certificat internaţional pentru produse chimice în vrac
 • Certificat internaţional pentru navele care transportă gaze lichefiate în vrac
 • Certificat de siguranţă pentru ambarcaţiunile de mare viteză
 • Certificat de siguranţă pentru construcţie
 • Certificat de siguranţă pentru echipamente
 • Certificatul de siguranţă radio
 • Certificat de siguranţă pentru navele de pasageri
 • Document de conformitate pentru transportul de mărfuri periculoase.

​FAQ

Unde pot găsi o copie a Convenţiei SOLAS?
Acesta se poate achiziţiona de la IMO Publications şi se poate consulta pe site-ul IMO.

Puteţi efectua verificările SOLAS concomitent cu alte activităţi obligatorii?
Da, Sistemul armonizat de inspecţii şi de certificare (HSSC) permite efectuarea concomitent a inspecţiilor obligatorii pentru certificate diferite.

Nume
Prenume *
e-mail *
Firma *
Țara
Orașul
Telefon

Solicitare informații

Vă mulțumim pentru ca ne-ați contactat